Smjernice razvoja digitalne pismenosti

Na temelju znanstvenih istraživanja, ispitivanja javnog mnijenja i lokalnih potreba, analiza strateških i operativnih dokumenata Europske unije i primjera dobrih europskih praksi, Mreža za razvoj digitalne pismenosti izrađuje smjernice kreatorima javnih politika za razvoj digitalne pismenosti. 

  1. Smjernice za dopunu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine
  2. Smjernice za dopunu Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine
  3. Smjernice za digitalnu inkluziju ranjivih društvenih skupina
  4. Smjernice razvoja digitalne pismenosti u osnovnim školama
  5. Smjernice razvoja digitalne pismenosti u srednjim školama
  6. Smjernice razvoja digitalne pismenosti u visokoškolskim ustanovama
  7. Smjernice razvoja digitalne pismenosti na studijima multimedijske produkcije
  8. Smjernice razvoja digitalne pismenosti u zdravstvu