Osnaživanje starijih osoba i ranjivih skupina za digitalni svijet

Konferencija o digitalnoj inkluziji
19. svibnja 2023.
Algebra Spark Space 
Gradišćanska 24, Zagreb

Kako informacijske i komunikacijske tehnologije imaju sve važniju ulogu u našem svakodnevnom životu, ‘digitalna isključenost’ ranjivih skupina stanovništva pretvara se u potpunu društvenu isključenost.

Mreža za razvoj digitalne pismenosti predlaže otvaranje centara digitalne inkluzije u svakoj jedinici lokalne samouprave. Kako bi se osigurala kvaliteta usluga koje bi se pružale u tim centrima, Mreža predlaže razvoj mikrokvalifikacija za e-facilitatore programa digitalne inkluzije. Preporuča se korištenje postojeće javne infrastrukture knjižnica, škola, centara za kulturu i tehničku kulturu, mjesnih odbora i domova umirovljenika kako bi se financijska sredstva mogla maksimalno usmjeriti u provedbu savjetodavnih i edukativnih programa za ranjive društvene skupine. Smjernice za digitalnu inkluziju ranjivih društvenih skupina

Program konferencije

10:00 – 10:30

Kava dobrodošlice

10:30 – 12:00

O projektu Digitalna.hr
Lidija Pavić-Rogošić
ODRAZ – Održivi razvoj zajednice

Smjernice razvoja digitalne pismenosti
Žarko Čižmar
Telecentar

Spremnost javnih politika za e-uključivost populacije 54+
Dr. sc. Robertina Zdjelar
Fakultet organizacije i informatike Varaždin

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije (tbc)

Informacijska pismenost za starije
Iva Klak Mršić
Knjižnice grada Zagreba


Smjernice razvoja javnih politika aktivnog starenja

Ekonomski fakultet (tbc)


Strategija digitalne Hrvatske 2032

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva (tbc)

12:00 – 12:30

Pauza za kavu

12:30 – 14:00

Panel rasprava – Kako uključiti digitalno isključene?

Sudjeluju: 
Dr. sc. Nikolina Žajdela Hrustek
Fakultet organizacije i informatike

Fakultet elektrotehnike i računarstva (tbc)

Centar UP2DATE (tbc)

Tematska mreža za politiku aktivnog starenja u Hrvatskoj (tbc)

Moderator: Žarko Čižmar, Telecentar

14:00 – 15:00

Ručak (osigurano iz projekta)

Pridružite nam se na ovoj konferenciji kako biste čuli o dobrim primjerima iz prakse digitalne inkluzije te raspravili mogućnosti provedbe smjernica razvoja digitalne pismenosti i aktivnog starenja.


Produkcija događanja: Algebra Media Lab