Tag  »  društvene mreže
Konstrukcija značenja društvenih mreža: deljenje i brendiranje

Na prošlom predavanju koristili smo izraze „deljenje“ i „brendiranje“ da bismo opisali šta rade istraživači kada objavljuju i umrežavaju se na internetu i društvenim mrežama. Sada treba da kritički razmotrimo implikacije tih izraza u kontekstu društvenih mreža.

Profesionalno umrežavanje istraživača i objavljivanje na internetu

Koliko ste “digitalni”? Da li treba ili ne treba da budete prisutni na društvenim mrežama, da “delite” i  promovišete svoje naučne radove, rezultate svojih istraživanja i svoje tekstove?

«
Page 2 of 2
Page 1Page 2
© 2017 CHS
Pokreće WordPress
Projekat podržala:
FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA OPEN SOCIETY FOUNDATION, SERBIA